Kontakt dla mediów

Aby usprawnić kontakt z mediami, ich przedstawicieli zapraszamy do kontaktowania się z Akademią Czerniaka za pośrednictwem adresu e-mail: