Artykuły

Nowa opcja leczenia dla chorych z czerniakiem z mutacją BRAF - 2018-08-10

Nowa opcja leczenia dla chorych z czerniakiem z mutacją BRAF

Firma Pierre Fabre uzyskała pozytywną opinię CHMP dotyczącą stosowania w skojarzeniu produktów BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib) u pacjentów dorosłych z zaawansowanym czerniakiem z obecnością mutacji BRAF.

Zobacz więcej

Zielone światło dla niwolumabu w leczeniu uzupełniającym - 2018-08-02

Zielone światło dla niwolumabu w leczeniu uzupełniającym

28 czerwca 2018 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię rekomendującą zmianę dotychczasowych warunków dopuszczenia do obrotu cząsteczki niwolumab. Decyzja oznacza “zielone światło” do stosowania leku również w terapii adjuwantowej (uzupełniającej) czerniaka.

Zobacz więcej

Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć. - 2018-07-18

Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć.

Wywiad z prof. Piotrem Rutkowskim, Kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Zobacz więcej

Terapia PD-1 z zastosowaniem niwolumabu już niedługo w adjuwancie - 2018-07-10

Terapia PD-1 z zastosowaniem niwolumabu już niedługo w adjuwancie

28 czerwca 2018 Europejski Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zalecił Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozszerzenie obecnej aprobaty leku Nivolumab firmy Bristol-Myers Squibb o zakres leczenia dorosłych pacjentów z czerniakiem z zajęciem węzłów chłonnych lub przerzutami choroby, po całkowitej resekcji. Lek został uznany jako środek wspomagający- adiuwant, po usunięciu chirurgicznym zaawansowanego czerniaka.

Zobacz więcej

American Society of Clinical Oncology Congress 2018 - Najciekawsze doniesienia - 2018-07-10

American Society of Clinical Oncology Congress 2018 - Najciekawsze doniesienia

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi i najciekawszymi doniesieniami w zakresie leczenia czerniaków i innych nowotworów skóry prezentowanych podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – ASCO 2018 Annual Meeting.

Zobacz więcej