Zielone światło dla niwolumabu w leczeniu uzupełniającym

Artykuł opublikowany: 2018-08-02

28 czerwca 2018 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię rekomendującą zmianę dotychczasowych warunków dopuszczenia do obrotu cząsteczki niwolumab. Decyzja oznacza “zielone światło” do stosowania leku również w terapii adjuwantowej (uzupełniającej) czerniaka.

Więcej: https://immuno-onkologia.pl/adjuwantowe-leczenie-czerniaka-niwolumab-ema/