Decyzja FDA: przyspieszona zgoda na stosowanie schematu leczenia skojarzonego niwolumab + ipilimumab w terapii zaawansowanego czerniaka

Artykuł opublikowany: 2016-02-11

23 stycznia 2016 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała decyzję o rozszerzeniu zastosowania terapii skojarzeniowej niwolumab + ipilimumab w pierwszej linii leczenia zaawansowanego czerniaka. Dotychczas, kombinacja tych dwóch leków immunoonkologicznych wykorzystywana była jedynie w przypadku leczenia nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka u pacjentów bez mutacji BRAF V600. Aktualnie terapia skojarzona niwolumab + ipilimumab będzie dostępna w USA dla wszystkich uprzednio nieleczonych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

Zatwierdzenie tego wniosku stanowi duży postęp w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka i zapewnia dostęp do nowej generacji immunoterapii. Do momentu pojawienia się immunologii, jako skutecznego narzędzia medycyny do walki z czerniakiem, nowotwór ten stanowił ogromne wyzwanie dla lekarzy. Decyzja FDA gwarantuje zwiększone szanse przeżycia dla chorych zmagających się z tego typu nowotworem.

Przyspieszona procedura zatwierdzenia schematu niwolumab + ipilimumab została oparta na wstępnych wynikach badania fazy III CheckMate-067.