Nowoczesne terapie w leczeniu czerniaka

Artykuł opublikowany: 2014-11-21

Wyniki najnowszych badań pozwalają sądzić, że czerniak stanie się niedługo chorobą przewlekłą. W ostatnim numerze The New England Journal of Medicine zostały opublikowane dwa artykuły dotyczące badań nad najnowszymi terapiami.

Jeden z nich omawia zastosowanie niwomulabu u pacjentów na zaawansowane, nieleczone wcześniej czerniaki bez mutacji genu BRAF. Drugi natomiast przedstawia ocenę skuteczności terapii kombinowanej przy zastosowaniu dabrafenibu i trametinibu.

Współautorami badań są znamienici polscy specjaliści prof. dr prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, Kierownik Kliniki Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha i prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz.

Artykuły dostępne są na stronie http://www.nejm.org/