Rejestracja nivolumabu

Artykuł opublikowany: 2014-12-30

22 grudnia 2014 r. Amerykańska Agencja Żywości i Leków (FDA) zarejestrowała w przyspieszonej procedurze nivolumab inhibitor PD-1 u pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym czerniakiem wcześniej leczonych ipilimumabem, u pacjentów z ekspresją genu BRAF po leczeniu ipilimumabem oraz inhibitorem BRAF.