Propozycja lekcji edukacyjnej o czerniaku

KONSPEKT LEKCJI DLA WYŻSZYCH KLAS PODSTAWOWYCH (7-8 KLASA) ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Godzina wychowawcza

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ......................................................
KLASA ................................................................................................

TEMAT LEKCJI: Znamię! Znam je? – Kampania edukacyjno-informacyjna

CEL: Budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży

ZAKRES TREŚCI:

 • Czerniak: charakterystyczne cechy
 • ABCDE czerniaka
 • Złote Zasady ochrony przed czerniakiem
 • Samobadanie skóry

CELE NAUCZANIA:

WIADOMOŚCI: Uczeń potrafi:

 • określić podstawowe cechy czerniaka – ABCDE
 • wymienić Złote Zasady profilaktyki czerniaka
 • wie, co to jest profilaktyka zdrowotna i jakie płyną z niej korzyści

UMIEJĘTNOŚCI: Uczeń potrafi:

 • przeprowadzić samobadanie skóry
 • rozróżnić czerniaka (zmianę nowotworową) od zwykłego znamiona na podstawie ABCDE czerniaka

POSTAWY: Uczeń:

 • rozumie wagę profilaktyki oraz dbania o zdrowie
 • rozumie co to jest odpowiedzialność zdrowotna i konsekwencja jej zaniechania w kontekście czerniaka
 • zachęca bliskich do podjęcia działań profilaktycznych

FORMY PRACY:

Zbiorowa, indywidualna, grupowa (grupy czteroosobowe)

 

STRATEGIA PROWADZENIA LEKCJI:

METODY:

 • SŁOWNA: wykład aktywizujący – informacje nt.: czerniaka (epidemiologii, profilaktyki) oraz kampanii edukacyjnej „Znamię! Znam je?”
 • VIDEO: prezentacja filmu edukacyjnego nt. samoobserwacji skóry oraz quizu internetowego (w zależności od możliwości szkoły – dostęp do komputera i Internetu)
 •  OBSERWACYJNA: obejrzenie znamion z zastosowaniem kart / zdjęć czerniaka (zamiennie przy braku Internetu)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • film edukacyjny (samobadanie skóry)
 • plakat „Znamię! Znam je?” / ulotka (do wydrukowania przez szkoły)
 • karty / zdjęcia znamion i czerniaka (do wydrukowania przez szkoly)
 • quiz internetowy
 • strona internetowa Akademii Czerniaka

LITERATURA DLA UCZNIA:

Informacje nt. czerniaka (ABCED, Złote Zasady, ulotka, plakat, film, quiz) dostępne są na stronie www.akademiaczerniaka.pl

LITERATURA DLA NAUCZYCIELA:

Ulotka informacyjna dot. czerniaka oraz strona www.akademiaczerniaka.pl

 

TOK LEKCJI:

I CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA (10 minut)

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
  • Powitanie
  • Sprawdzenie listy obecności
 2. Pytanie o znajomość swojej skóry – znamion i pieprzyków oraz przeprowadzenie obserwacji skóry (ręce, nogi, twarz) jako wprowadzenie do tematu lekcji
 3. Zapisanie tematu lekcji: Znamię! Znam je? – co każdy powinien wiedzieć o czerniaku 

II CZĘŚĆ REALIZACYJNA (30 minut)

 • Nauczyciel przekazuje informację co to jest czerniak skóry, przedstawia cechy charakterystyczne czerniaka określone w kategoriach ABCDE  (5 minut)
 • Zadanie: Uczniowie dostają karty / zdjęcia znamion aby zaznaczyć na podstawie ABCDE czy zdjęcia przedstawiają czerniaka, czy też nie – zamiennie: na rzutniku pokazany jest quiz / gra internetowa i cała klasa lub podzielona na grupy (2-4 osobowe) wykonuje zadanie (5 minut)
 • Informacja kto jest w grupie ryzyka zachorowania na czerniaka (2 minuty)
 • Informacja o konieczności i roli regularnego wykonywania samooceny skóry (3 minuty)
 • Prezentacja filmu edukacyjnego (10 minut)
 • Przedstawienie Złotych Zasad ochrony przed czerniakiem (5 minut)
 • Wskazanie na solarium, jako jednego z głównych przyczyn zachorowań na czerniaka – wymyślenie hasła zachęcającego do nie opalania się na solarium. Opcjonalnie jeśli jest Internet – wrzucenie hasła / haseł na FB Kampanii

III CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA (5 minut)

 1. Podsumowanie oraz zachęcenie do przekazania informacji rodzicom oraz odwiedzenia strony www.akademiaczerniaka.pl lub Facebooka kampanii „Znamię. Znam je?”, gdzie będą umieszczane dodatkowe, ciekawe i ważne informacje dot. czerniaka.
 2.  Wypełnienie ankiet przez uczniów dot. lekcji
  • Czy temat był ważny?
  • Czy lekcja była ciekawa?
  • Czy po powrocie do domu obejrzą swoją skórę?
  • Czy będą to robić regularnie?
  • Czy zachęcą rodziców, znajomych, krewnych, aby także przebadali skórę?
 3. Ocena aktywności uczniów

 

VI  ZAŁĄCZNIKI

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem