Listopadowa lista refundacyjna bez adjuwantu

Artykuł opublikowany: 2020-10-20 15:11:46

Pojawił się projekt nowej, listopadowej listy refundacyjnej. Niestety po raz kolejny pacjenci chorujących na zaawansowanego czerniaka oraz lekarze są rozczarowani. Znowu zabrakło leczenia adjuwantowego.

Uwagi do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r.

W imieniu Akademii Czernika, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zgłaszam brak obecności nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym dla pacjentów chorujących na czerniaka w projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r.

Prezentowane na największych kongresach medycznych badania jednoznacznie potwierdzają skuteczność immunoterapii stosowanej po leczeniu chirurgicznym u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami odległymi, z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej. Immunoterapia powoduje wyleczenie dodatkowo około 20 procent chorych. Podobne efekty terapeutyczne można uzyskać stosując terapie celowane u pacjentów z obecnością mutacji BRAF V600, z przerzutami do węzłów chłonnych. Sądząc po liczbie indywidualnie wydanych zgód na leczenie pacjentów tymi lekami w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL), również Minister Zdrowia oraz Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji są zgodni, co do zasadności objęcia terapii adjuwantowych refundacją. Dlaczego tak się nie stało?

Kompletnie nie rozumiejąc, dlaczego leczenie adjuwantowe dla tej grupy pacjentów znowu nie zostało uwzględnione w projekcie, ponownie zgłaszamy brak obecności niwolumabu, pembrolizumabu, dabrafenibu z trametynibem w leczeniu adjuwantowym na wykazie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie
w życie 1 listopada 2020 r. Liczymy na uzupełnienie listy o powyższe terapie.

W imieniu Akademii Czerniaka,
Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem