Nowa opcja leczenia dla chorych z czerniakiem z mutacją BRAF

Artykuł opublikowany: 2018-08-10 00:00:00

Firma Pierre Fabre uzyskała pozytywną opinię CHMP dotyczącą stosowania w skojarzeniu produktów BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib) u pacjentów dorosłych z zaawansowanym czerniakiem z obecnością mutacji BRAF.

 

– BRAFTOVI w skojarzeniu z MEKTOVI został niedawno dopuszczony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do stosowania w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAFV600E lub BRAFV600K

 

Castres, Francja (27 lipca 2018 roku) – Firma Pierre Fabre poinformowała, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię rekomendującą dopuszczenie skojarzenia produktów BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib) do stosowania w leczeniu pacjentów dorosłych z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAFV600. Wydana opinia opiera się na danych z badania klinicznego III fazy COLUMBUS.1 Rekomendację wydaną przez CHMP ma teraz ocenić Komisja Europejska (KE), uprawniona do dopuszczania produktów leczniczych do stosowania u ludzi na terytorium Unii Europejskiej (UE). Wydana przez nią decyzja będzie wiążąca dla wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz dla Liechtensteinu, Islandii i Norwegii.

Niezwykle cieszy nas fakt, że jesteśmy o krok bliżej do udostępnienia w Europie BRAFTOVI® i MEKTOVI® pacjentom u których stwierdzono zaawansowanego czerniaka z obecnością mutacji BRAF – powiedział Frédéric Duchesne, prezes i dyrektor generalny pionu farmaceutycznego Pierre Fabre. – Jeżeli Komisja Europejska dopuści BRAFTOVI® i MEKTOVI®, pacjenci, dla których obecnie rokowanie jest niekorzystne, zyskają nową metodę leczenia.

Pozytywna opinia CHMP opiera się na danych z badania klinicznego III fazy COLUMBUS, które wykazało, że zastosowanie skojarzenia obu produktów leczniczych, mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) była korzystniejsza niż w przypadku zastosowania samego wemurafenibu (odpowiednio 14,9 miesiąca w stosunku do 7,3 miesiąca: współczynnik ryzyka [HR] 0,54, 95% przedział ufności [CI]
0,41–0,71; p<0,0001).1 Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w czerwcu 2018 roku, analiza całkowitego czasu przeżycia (OS) w badaniu COLUMBUS, przy leczeniu opartym na skojarzeniu BRAFTOVI® i MEKTOVI® mediana OS wyniosła 33,6 miesiąca, w porównaniu z 16,9 miesiąca w przypadku pacjentów poddanych monoterapii wemurafenibem (HR 0,61, 95% CI, 0,47–0,79; p<0,0001).2 Do działań niepożądanych, które mogły być związane z badaną terapią, a które doprowadziły do jego przerwania, doszło u 6% pacjentów.1 Najczęstsze działania niepożądane stopnia 3.-4. zaobserwowano u ponad 5% pacjentów. Były to: zwiększone stężęnie gamma-glutamylotransferazy (9%), zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej (7%) i nadciśnienie (6%).1

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa BRAFTOVI® i MEKTOVI® oraz zalecenia dotyczące ich stosowania będą zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (SmPC), która zostanie opublikowana w Europejskim Publicznym Sprawozdaniu Oceniającym (EPAR) i udostępniona we wszystkich językach urzędowych UE w przypadku dopuszczenia leków przez KE.

W dniu 27 czerwca 2018 roku partner Pierre Fabre, firma Array BioPharma, posiadająca wyłączne prawa do obu produktów leczniczych w Stanach Zjednoczonych (USA), poinformowała, że BRAFTOVI® i MEKTOVI® zostały dopuszczone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do stosowania w USA w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAFV600E lub BRAFV600K, wykrywanych testem dopuszczonym przez FDA.3,4 BRAFTOVI® nie jest dopuszczony do leczenia pacjentów z czerniakiem z genem BRAF typu dzikiego. BRAFTOVI® i MEKTOVI® to w chwili obecnej wciąż badane produkty lecznicze, które nie zostały dopuszczone w żadnym innym kraju oprócz USA. Aktualnie trwa ocena wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu BRAFTOVI® i MEKTOVI® w innych krajach.

Informacje o przerzutowym czerniaku z obecnością mutacji BRAF

Czerniak rozwija się wówczas, gdy nieusunięte uszkodzenia DNA w komórkach skóry wywołują mutacje, które mogą uruchamiać proces namnażania i tworzenia się guzów złośliwych. Czerniak z przerzutami stanowi najniebezpieczniejszą, zagrażającą życiu postać nowotworu skóry, która charakteryzuje się niskim odsetkiem przeżycia pacjentów.5,6 Do przerzutowego czerniaka może prowadzić szereg różnych mutacji genów. W przypadku czerniaka najczęściej występuje mutacja genu BRAF. Co roku na całym świecie diagnozuje się około 200 000 nowych zachorowań na czerniaka, z czego blisko połowa ma związek z obecnością mutacji genu BRAF, których zablokowanie jest głównym celem terapii stosowanych w przypadku czerniaka przerzutowego.6–9

Informacje o BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib)

BRAFTOVI® (enkorafenib) to stosowany doustnie małocząsteczkowy inhibitor kinazy BRAF, a MEKTOVI® (binimetynib) to stosowany doustnie małocząsteczkowy inhibitor MEK blokujący kluczowe enzymy w szlaku sygnałowym MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Wykazano, że nieprawidłowa aktywacja białek będących elementami tego szlaku towarzyszy wielu nowotworom, w tym, min. czerniakowi, nowotworowi jelita grubego, niedrobnokomórkowemu rakowi płuca, nowotworowi tarczycy i innym.

Pierre Fabre posiada wyłączne prawo do rozwoju i komercjalizacji BRAFTOVI® i MEKTOVI® na całym świecie, z wyłączeniem USA i Kanady, gdzie takie prawa należą do Array BioPharma, Izraela, gdzie wyłączne prawa posiada Medison oraz Japonii i Korei Południowej, gdzie wyłączne prawa do komercjalizacji obu produktów należą do Ono Pharmaceutical.

Informacje o badaniu COLUMBUS

COLUMBUS (NCT01909453) to dwuczęściowe, międzynarodowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania skojarzenia BRAFTOVI® (enkorafenib) i MEKTOVI® (binimetynib) w porównaniu z monoterpią wemurafenibem albo enkorafenibem. Badaniem objęto 921 pacjentów z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z obecnością mutacji BRAFV600.1 Wszystkie analizy drugorzędowych parametrów skuteczności, w tym OS, mają charakter opisowy. Badanie COLUMBUS objęło ponad 200 ośrodków w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i w Australii.

Pozytywna opinia CHMP opiera się na wynikach badania III fazy COLUMBUS, które wykazało, że zastosowanie skojarzenia omawianych produktów leczniczych wydłużyło medianę czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS), w porównaniu z wynikami dla wemurafenibu stosowanego w monoterapii (odpowiednio 14,9 miesiąca w porównaniu z 7,3 miesiąca: HR 0,54, 95% CI, 0,41–0,71; p<0,0001).1 Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas konferencji ASCO w czerwcu 2018 roku w planowanej w badaniu COLUMBUS analizie całkowitego czasu przeżycia (OS), przy leczeniu opartym na skojarzeniu BRAFTOVI® i MEKTOVI® mediana OS wyniosła 33,6 miesiąca, w porównaniu z 16,9 miesiąca w przypadku pacjentów poddanych monoterapii wemurafenibem (HR 0,61, 95% CI, 0,47–0,79; p<0,0001).2 Do działań niepożądanych, które mogły być związane z badanym leczeniem, a które doprowadziły do jego przerwania, doszło u 6% pacjentów.1 Najczęstsze działania niepożądane stopnia 3.-4. zaobserwowano u ponad 5% pacjentów. Były to: podwyższony poziom gamma-glutamylotransferazy (9%), podwyższony poziom fosfokinazy kreatynowej (7%) i nadciśnienie (6%).1

Informacje o grupie PIERRE FABRE

Pierre Fabre może poszczycić się szerokim wachlarzem produktów, od leków na receptę i ogólnodostępnych środków ochrony zdrowia po dermokosmetyki. Jest drugim co do wielkości na świecie laboratorium dermokosmetycznym, drugą co do wielkości francuską prywatną grupą farmaceutyczną oraz wiodącym producentem leków dostępnych bez recepty na rynku francuskim. Portfel produktów grupy obejmuje wiele światowych marek i franczyz, w tym Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Naturactive, Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care, Pierre Fabre Dermatologie i Pierre Fabre Oncologie.

W 2017 roku dochody Pierre Fabre sięgnęły 2 318 mln EUR, z czego 62% wygenerowała działalność międzynarodowa, a 61% pion dermokosmetyczny. Siedziba Pierre Fabre od zawsze znajduje się w południowo-zachodniej Francji. W chwili obecnej firma zatrudnia 13 500 osób na całym świecie, posiada oddziały i biura w 47 krajach oraz umowy dystrybucyjne w ponad 130 krajach. W 2017 roku Pierre Fabre przeznaczyła ok. 175 milionów EUR na prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie onkologii, leków neurologicznych, ogólnodostępnych środków ochrony zdrowia, leków dermatologicznych i dermokosmetyków.

86% udziałów w grupie Pierre Fabre należy do Pierre Fabre Foundation, uznawanej przez rząd francuski fundacji pożytku publicznego. Pozostałe udziały zostały nabyte przez pracowników grupy w ramach międzynarodowego akcjonariatu pracowniczego.

Niezależny francuski organ certyfikacyjny AFNOR po przeprowadzeniu audytu przyznał grupie Pierre Fabre świadectwo „wzorcowej” zgodności polityki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa z wymaganiami normy ISO 26000.

www.pierre-fabre.com

@PierreFabre

 

 

Piśmiennictwo

[1] Dummer R. i in. The Lancet 2018;19 (5): 603–615.

[2] Dummer R. i in. J Clin Oncol 2018;36 (suplement): abstrakt 9504.

[3] Pełna informacja o leku BRAFTOVI®. Array BioPharma Inc., czerwiec 2018. Link: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210496lbl.pdf. Dostęp: lipiec 2018.

[4] Pełna informacja o leku MEKTOVI®. Array BioPharma Inc., czerwiec 2018. Link: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210498lbl.pdf. Dostęp: lipiec 2018.

[5] Melanoma Skin Cancer. American Cancer Society. Link: https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer.html. Dostęp: lipiec 2018. 
[6] A Snapshot of Melanoma. National Cancer Institute. Link: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html. Dostęp: lipiec 2018. 
[7] Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Link: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Dostęp: lipiec 2018. 
[8] Klein O. i in. Eur J Cancer 2013; 49(5):1073-9.

[9] American Cancer Society. What Causes Melanoma Skin Cancer? 2016. Link: https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html. Dostęp: lipiec 2018.

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Pierre Fabre
Marcin Pawłoś
Dyrektor Działu Onkologii
+48 (22) 559 63 00
PFM/115/2018
marcin.pawlos@pierre-fabre.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem